Tel: (0312) 446 23 12
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Nöroimmünoloji Ünitesi

Sunumlar

Bu sunumlar Prof.Dr.Rana Karabudak' ın çeşitli yıllarda öğrenciler, asistanlar için hazırlanan sunuşlar ve nöroloji kongrelerinde yapmış olduğu çeşitli konuşmalarından örnekler içermektedir.

Tıp Alanı ve Nöroimmunoloji Bilim dalı her an yenilenmekte ve gelişmektedir, bazı bilgilerin de değiştiği geliştiği dikkate alınmalıdır.

Sunumlar sadece hekimler için hazırlanmıştır, tanı ve tedavi için kullanılamaz. Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için uzman bir nöroloğa danışılması önerilir.